ห้องริเวอร์วิว 5,9

5/5
สิ่งอำนวยความสะดวก

- Satellite TV

- Refrigerator + drinking water + tea, coffee 

 • Refrigerator
 • Complementary drinking water
 • Complementary tea and coffee
ราคา และโปรโมชั่น

1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 พฤศจิกายน ราคาพิเศษ 

- ห้องวิวแม่น้ำ 1,800 บาท
- เตียงเสริม 400 บาท

1 ธันวาคม - 31 มกราคม เป็นราคาปกติ
- ห้องวิวแม่น้ำ 2,300 บาท
- เตียงเสริม 400 บาท
- ราคาทั้งหมดรวมอาหารเช้า

เงื่อนไข
 • เช็คอิน 14.00 น. 
 • เช็คเอาท์ 12.00 น. 
 • เตียงเสริม 400 บาท
 • ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าในโรงแรม
 • ห้องพักห้ามไม่ให้สูบบุหรี่

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการเข้าพัก

 • กรณียกเลิกการเข้าพัก กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดวันเข้าพักอย่างน้อย 21 วัน
 • หากยกเลิกก่อนถึงกำหนดวันเข้าพักน้อยกว่า 21 วัน ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าที่พักใน 2 คืนแรกของการสำรองห้องพัก
 • กรณีไม่เข้าพักในวันที่สำรองห้องพักไว้ถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
 • กรณีต้องการเลื่อนวันเข้าพัก โปรดแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดวันเข้าพักเดิมอย่างน้อย 14 วัน ท่านสามารถเลื่อนวันเข้าพักจากเดิมออกไปได้ 90 วัน

ห้องริเวอร์วิว 15,20

สิ่งอำนวยความสะดวก

- Satellite TV

- Refrigerator + drinking water + tea, coffee 

 • Refrigerator
 • Complementary drinking water
 • Complementary tea and coffee
ราคา และโปรโมชั่น

1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 พฤศจิกายน ราคาพิเศษ 

- ห้องวิวแม่น้ำ 1,800 บาท
- เตียงเสริม 400 บาท

1 ธันวาคม - 31 มกราคม เป็นราคาปกติ
- ห้องวิวแม่น้ำ 2,300 บาท
- เตียงเสริม 400 บาท
- ราคาทั้งหมดรวมอาหารเช้า

เงื่อนไข
 • เช็คอิน 14.00 น. 
 • เช็คเอาท์ 12.00 น. 
 • เตียงเสริม 400 บาท
 • ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าในโรงแรม
 • ห้องพักห้ามไม่ให้สูบบุหรี่

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการเข้าพัก

 • กรณียกเลิกการเข้าพัก กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดวันเข้าพักอย่างน้อย 21 วัน
 • หากยกเลิกก่อนถึงกำหนดวันเข้าพักน้อยกว่า 21 วัน ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าที่พักใน 2 คืนแรกของการสำรองห้องพัก
 • กรณีไม่เข้าพักในวันที่สำรองห้องพักไว้ถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
 • กรณีต้องการเลื่อนวันเข้าพัก โปรดแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดวันเข้าพักเดิมอย่างน้อย 14 วัน ท่านสามารถเลื่อนวันเข้าพักจากเดิมออกไปได้ 90 วัน
5/5

CONTACT

Copyright © 2014 Theoldchiangkhan.com | Powered by MEDIA 2 PLUS

จองห้องพัก

หมายเหตุ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ขอสงวนสิทธิ์ในการจองไม่ครบถ้วน โปรดติดต่อเพื่อยืนยันอีกครั้งที่โทร. 042-822-119, 088-340-3999